Polish English French German Italian Lithuanian
Loading...

Soleczniki

1 norviliskiu pilis norvilic5a1kc497s castleRejon Solecznicki jest położony w południowo-wschodniej części Litwy (na granicy z Białorusią), około 40 km na południe od stolicy państwa - Wilna. Jest to wschodnia granica Unii Europejskiej. Rejon o charakterze rolniczym zamieszkuje około 33.500 mieszkańców na powierzchni prawie 1.500 km2. Stolicą i siedzibą rejonu jest miasto Soleczniki. Charakterystyczną cechą rejonu solecznickiego jest jego zalesienie. Lasy zajmują 43,77 proc. terytorium rejonu, co 1,5 razy przewyższa średnie zalesienie na Litwie.
Region w większości jest zamieszkiwany przez mniejszość polską, która stanowi około 80% ludności regionu, 9,4% mieszkańców stanowią Litwini, 5,8% - Rosjanie, 3,8 % - Białorusini, 1% - inne narodowości. Mniejszość Polaków na Litwie charakteryzuje się bogatą kulturą, wartościami europejskimi i tolerancją, posiada bogate doświadczenie w trudnej historii Europy. Region ma ogromny potencjał dla turystyki, posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę oświatową - szkoły i przedszkola, działa tu aktywnie wolontariat.
W rejonie znajduje się 13 starostw (gmin): Soleczniki, Ejszyszki, Biała Waka, Jaszuny, Dziewieniszki, Koleśniki, Podborze, Turgiele, Butrymańce, Gierwiszki, Kamionka, Poszki, Dajnowa.
Na terytorium rejonu funkcjonuje 36 placówek oświatowych, będących w gestii samorządu. Szkolnictwo w rejonie funkcjonuje w trzech językach. Działają cztery gimnazja (im. Jana Śniadeckiego z polskim językiem nauczania będące w gestii samorządu i Tysiąclecia Litwy z litewskim językiem nauczania, administrowane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki w Solecznikach oraz dwa gimnazja (polskie i litewskie) w Ejszyszkach), 10 szkół średnich (3 litewskie, 6 polskich i 1 rosyjska); 8 podstawowych, 11 przedszkoli. Są też trzy szkoły muzyczne: w Solecznikach, Ejszyszkach i Jaszunach, szkoła sportowa w Ejszyszkach i jej filia w Solecznikach, specjalna szkoła - internat i Dom Dziecka w Solecznikach, zawodówka rolnicza w Dziewieniszkach.
Ponadto w rejonie istnieje 14 ośrodków kultury, 13 kościołów katolickich, trzy cerkwie, 28 bibliotek, dwa muzea.
W rejonie działa 18 zespołów artystycznych - dorosłych i dziecięcych. Najbardziej znane z nich to zespóły pieśni i tańca „Solczanie" (Soleczniki), „Ejszyszczanie" (Ejszyszki), folklorystyczne „Rudniczanie" (Rudniki), „Turgielanka" (Turgiele), „Znad Mereczanki" (Jaszuny), dziecięce „Solczanka" (Soleczniki), „Kwiaty Polskie" (Ejszyszki), „Gromada" (Jaszuny), „Mereczanka" (Turgiele) itd.
Na terytorium rejonu działają dwa szpitale - w Ejszyszkach i Solecznikach, Dom Starców i Dom Tymczasowego Zamieszkania w Czużekampiach, Centrum Usług Socjalnych oraz Centrum zajęć dla osób z zaburzeniami rozwoju „Płomyk Nadziei" w Solecznikach.
W rejonie istnieją dawne i piękne tradycje kulturalne: organizowane są Zapusty, Noce Świętojańskie, Dożynki, święto folkloru „Pieśń znad Solczy", Dni Gmin itd. Największą imprezą reprezentacyjną w Rejonie Solecznickim są Dożynki. Na terenie rejonu istnieje wiele zabytków sakralnych, pałaców i dworów, zamków i pozostałości świetności Republiki Pawłowskiej.
Do tradycji sportowych należą co roku rozgrywane mistrzostwa piłki nożnej, tenisa stołowego, ringo, turnieje piłki ręcznej, zawody lekkoatletyczne.
Od 2006 roku jest miastem partnerskim z Nowym Miastem Lubawskim, a od 2015 roku posiada podpisaną umowę o przyjaźni z gminą Hude. Ponad to samorząd solecznicki współpracuje z licznymi gminami i środowiskami w Polsce: Tarnowem Podgórnym, Połańcem, Łowiczem, Kętrzynem, Wyszkowem, Koszalinem, Zgierzem, Płockiem, Płońskiem, Wolsztynem, Choczem, Sokółką, Łomżą, Kaźmierzem, Żninem, Białymstokiem. Za dokonania w dziedzinie kontaktów zagranicznych oraz głoszenie idei solidarnej Europy w 2008 roku Samorząd Rejonu Solecznickiego uzyskał Dyplom Europejski, a następnie Honorową Flagę Europy.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.salcininkai.lt

Ostatnio zmienianyczwartek, 15 wrzesień 2016 11:36
Więcej w tej kategorii: « Fiume Veneto Arnage »

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook