Polish English French German Italian Lithuanian
Loading...

O projekcie

logo

Serdecznie witamy!


Na wniosek Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, Komisja Europejska Decyzją Grantową Nr 2016-1460/001-001 wspiera finansowo realizację projektu „Dokąd zmierzasz, Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast partnerskich” w ramach Programu Europa dla Obywateli.
Zakres projektu obejmuje pięć wydarzeń - warsztatów tematycznych / debat publicznych, które odbywać się będą w Polsce, na Litwie, we Francji, Niemczech i we Włoszech - po jednym w każdym z miast partnerskich tworzących sieć GIPFEL (pierwsze litery z angielskiego: G-Germany, I-Italy, P-Poland, F-France, E-European Union, L-Lithuania).


Partnerzy projektu wielokrotnie zajmowali się w przeszłości tematami rozwoju gmin w kontekście wartości UE. Wspólnie pogłębiali również istotne kwestie dla UE, takie jak: demografia, mniejszości narodowe, żywność ekologiczna, fachowe kadry dla gospodarki, bezrobocie, wolontariat i demokratyczne zaangażowanie Europejczyków. Projekt nakierowany jest na długotrwałą współpracę tematyczną i stanowi dobrą podstawę dla przyszłych inicjatyw i działań wzmacniających tożsamość europejską.

Poniższe debaty publiczne / warsztaty tematyczne w poszczególnych miastach partnerskich są szczególnie cenne dla społeczności lokalnych i stanowią wartość ponadlokalną na miarę problematyki podejmowanej w Parlamencie Europejskim:

- Arnage 10-14.11.2016 Debata publiczna na temat eurosceptycyzmu w UE,
- Nowe Miasto Lubawskie 29.06-03.07.2017 Debata publiczna na temat solidarności europejskiej w czasach kryzysu migracyjnego w UE,
- Fiume Veneto 21-25.09.2017 Debata publiczna na temat zwalczania stygmatyzacji imigrantów i budowania dialogu międzykulturowego w UE,
- Hude 09-13.11.2017 Debata publiczna nad przyszłością Europy,
- Soleczniki 07-11.06.2018 Debata publiczna na temat dialogu międzykulturowego i wolontariatu jako wyrazu aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Organizacja poszczególnych warsztatów tematycznych / debat publicznych będzie miała miejsce w siedzibach miast partnerskich. Istotnym w całym projekcie jest duży udział młodych ludzi w debatach publicznych dotyczących tematyki osiągnięć UE i kosztów rezygnacji z kontynuacji budowania wspólnych wartości Zjednoczonej Europy. Projekt z jego tematyką ma pozytywny wpływ na promowanie obywatelstwa europejskiego, tożsamości europejskiej i poprawy warunków dla demokratycznego uczestnictwa obywatelskiego na szczeblu unijnym. Międzynarodowa grupa uczestników stanowić będzie co najmniej 125 osób, natomiast uczestników debat w projekcie przewiduje się łącznie min. 1300 osób.

 

Projekt przewiduje również możliwość internetowej wymiany informacji o wynikach debat na podejmowane tematy. Zainteresowane osoby i instytucje prosimy o kontakt z koordynatorem projektu poprzez podany adres e-mailowy w zakładce KONTAKT. Informacje o debatach i ich wynikach będą uzupełniane na bieżąco w zakładce WYDARZENIA. Projekt wspiera międzynarodową współpracę partnerską pięciu samorządów w latach 2016-2018 i rozpoczął się z dniem 1 lipca 2016 roku. W zakładce PARTNERZY znajduje się wykaz gmin i miast partnerskich projektu oraz linki do ich oficjalnych stron w celu uzyskania dalszych informacji.

Ostatnio zmienianywtorek, 27 wrzesień 2016 09:41
Więcej w tej kategorii: Ankieta »

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook