Polish English French German Italian Lithuanian
Loading...

Soleczniki 07-11.06.2018

Dialog międzykulturowy i wolontariat jako wyraz aktywnego obywatelstwa europejskiego

W dniach 7-11 czerwca 2018 roku w Solecznikach na Litwie odbyło się ostatnie międzynarodowe spotkanie delegacji z Hude w Niemczech, Nowego Miasta Lubawskiego z Polski, Fiume Veneto we Włoszech i Arnage we Francji, które realizowane było w ramach projektu "Dokąd zmierzasz Europo?..." współfinansowanego przez Komisję Europejską z Programu Europa dla Obywateli.

Tematem przewodnim międzynarodowej debaty, w której uczestniczyła również grupa młodzieży z Nowego Miasta Lubawskiego wraz z opiekunkami, było "Budowania dialogu międzykulturowego mniejszości narodowych oraz promocja wolontariatu".

Uczestników międzynarodowego spotkania powitał Mer Zdzisław Palewicz, jednocześnie podkreślając bogactwo kulturowe wielu mniejszości zamieszkujących Rejon Solecznicki.

Wynikiem wymiany swoich doświadczeń i działań podejmowanych przez samorządy lokalne Hude, Fiume Veneto, Arnage, Solecznik oraz Nowego Miasta Lubawskiego, była wymiana "dobrych praktyk" zmierzających do wypracowania modelu postępowania jednostek samorządu terytorialnego w kwestii promocji tolerancji i szacunku wobec mniejszości narodowych oraz promowania wśród lokalnych społeczności wolontariatu - jako wyrazu aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Ważnym aspektem debaty było poszukiwanie przez uczestników odpowiedzi na pytania: jak lokalnie budować dialog międzykulturowy? i jakie są uniwersalne mechanizmy promocji wolontariatu?

Ciekawą inicjatywą zrealizowaną podczas międzynarodowego spotkania w Solecznikach były wspólne warsztaty muzyczno-taneczne młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim i Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego oraz Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach, których zwieńczeniem było wspólne przedstawienie spektaklu z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i taniec Polonez. Młodzież wraz z opiekunami brała również udział w wymianie doświadczeń na temat wolontariatu w Polsce i w Nowym Mieście Lubawskim.

Wizyta młodzieży z naszego miasta na Litwie była wspaniałą okazją do poznania przez nią zakątków jakże drogich Polakom - Rejonu Solecznickiego, Wilna i Trok.

 

Podsumowując międzynarodową debatę Zastępca Dyrektora Administracyjnego Beata Pietkiewicz podziękowała uczestnikom za konstruktywną dyskusję nad problematyką mniejszości narodowych i etnicznych w Unii Europejskiej i wymianę doświadczeń partnerów w kwestii promocji i wspierania wolontariatu na poziomie lokalnym.

 

Ostatnio zmienianyśroda, 11 lipiec 2018 09:07

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook