Polish English French German Italian Lithuanian
Loading...

Soleczniki 07-11.06.2018

Dialog międzykulturowy i wolontariat jako wyraz aktywnego obywatelstwa europejskiego

Czwartek, 07.06.2018

do 16.00 Przybycie delegacji do Solecznik

17.00 Powitanie delegacji, przedstawienie uczestników spotkania i szczegółów programu spotkania

Piątek, 08.06.2018

10:00 - 13:00 Powitanie przez Mera Rejonu Solecznickiego, otwarcie warsztatu tematycznego - "Dialog międzykulturowy na przykładzie Rejonu Solecznickiego ", Wykład naukowca z Uniwersytetu w Wilnie,

14:00 - 17:00 Kontynuacja warsztatów prowadzonych przez Mera Rejonu Solecznickiego, Temat: wolontariat jako wyraz aktywnego obywatelstwa europejskiego na przykładzie uczniów Gimnazjum w Solecznikach, dyskusja i wymiana doświadczeń między uczestnikami warsztatów

Wyniki: Opracowanie modelu postępowania samorządów w kwestii promocji wolontariatu wśród społeczności lokalnych.  Wypracowanie podstaw dla przyszłych inicjatyw i działań między miastami partnerskimi, związanych z przedmiotem wspólnego zainteresowania przyszłością Europy.

Sobota, 09.06.2018

10:00 - 13:00 Dyskusja i wymiana doświadczeń partnerów w kwestii łamania stereotypów dotyczących mniejszości narodowych. Szanse i zagrożenia ze strony imigrantów dla społeczeństw lokalnych.

16:00 - 19:00 Otwarta debata publiczna z udziałem młodzieży, dorosłych, grup zawodowych, organizacji pozarządowych itp. na temat budowania dialogu międzykulturowego mniejszości narodowych oraz promocji wolontariatu. Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczestników debaty.

Wyniki: Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak lokalnie budować dialog międzykulturowy?, jakie są uniwersalne mechanizmy promocji wolontariatu? Badania ankietowe postaw obywatelskich.

Niedziela, 10.06.2018

Od 10:00 do 13:00 Podsumowanie przebiegu debaty, analiza czynników mających wpływ na integrację mniejszości narodowych - na podstawie badania ankietowego

Od 15:00 do 18:00 Forum dyskusyjne na temat wolontariatu oraz działalności fundacji i organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym jako wyraz aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Wyniki: Opracowanie modelu postępowania samorządów w kwestii promocji tolerancji i szacunku wobec mniejszości oraz kreowania wśród lokalnych społeczności wolontariat jako wyraz aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Poniedziałek, 11.06.2018

10:00 Podsumowanie wyników debaty o stygmatyzacji imigrantów i budowaniu dialogu międzykulturowego mniejszości narodowych i etnicznych

12:00 Konferencja prasowa, po południu odjazd delegacji

Wyniki: opracowanie uniwersalnego modelu czynników mających wpływ na zmianę negatywnych postaw wobec mniejszości narodowych.

Ostatnio zmienianywtorek, 27 wrzesień 2016 09:32

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook