Polish English French German Italian Lithuanian
Loading...

Międzynarodowa debata nad przyszłością Europy

 

 

W dniach 9-13 listopada 2017 roku partnerskiej Gminie Hude odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie delegacji z Fiume Veneto we Włoszech, Solecznik na Litwie, Arnage we Francji, Nowego Miasta Lubawskiego i gospodarzy, które realizowane było w ramach projektu "Dokąd zmierzasz Europo?..." współfinansowanego przez Komisję Europejską z Programu Europa dla Obywateli. W warsztatach tematycznych gościnnie uczestniczyli również przedstawiciele miasta Brake w Dolnej Saksonii i Kröpelin ze Wschodnich Niemiec.

Tematem przewodnim międzynarodowej debaty była przyszłość Europy i analizowanie przez przedstawicieli partnerskich samorządów pięciu scenariuszy zaproponowanych przez Komisję Europejską w dokumencie pt. "Biała Księga w sprawie przyszłości Europy".

Wynikiem kilkugodzinnej wymiany doświadczeń było przyjęcie przez większość uczestników debaty scenariusza czwartego "Robić mniej, ale efektywniej" z możliwością realizacji scenariusza piątego "Robić wspólnie znacznie więcej"

Gościem honorowym debaty był Poseł do Parlamentu Europejskiego Tiemo Wölken, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami nad przyszłością Europy z punktu widzenia członka organu prawodawczego Unii Europejskiej. 

Ciekawym punktem międzynarodowego spotkania była analiza z udziałem uczniów Szkoły im. Petera Ustinova w Hude wyników ponad 80 ankiet przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2017 roku wśród młodzieży w wieku 13-15 lat uczęszczających do szkół w Hude, Solecznikach, Nowym Mieście Lubawskim i Fiume Veneto.

Wśród dwunastu pytań niniejszej ankiety były m.in.:  Czy Unia Europejska jest wzorem sukcesu?, Czy państwa narodowe (np. Państwo członkowskie Niemcy, Francja, Polska, Włochy, Litwa) mają większy wpływ na UE niż w przeszłości?, W jakich obszarach państwo narodowe powinno decydować wyłącznie, a nie UE? Na jakie obszary życia UE powinna wywierać większy wpływ?, Brexit - czy należy obawiać się opuszczenia innych państw UE?, Czy istnieje niebezpieczeństwo większego wpływu nacjonalistów w Europie? (Nacjonaliści stawiają swoje państwo na pierwszym planie, a nie społeczność, na przykład Front National we Francji, AfD w Niemczech).

Spotkanie w Gminie Hude było jednym z pięciu międzynarodowych debat zaplanowanych w ramach projektu pt. „Dokąd zmierzasz, Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast partnerskich” , sformułowanego przez Jerzego Grządzielewskiego - Kierownika Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, na który Komisja Europejska w 2016 roku przyznała grant w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Partnerzy projektu wielokrotnie zajmowali się w przeszłości tematami rozwoju gmin w kontekście wartości UE. Wspólnie pogłębiali również istotne kwestie dla UE, takie jak: demografia, mniejszości narodowe, żywność ekologiczna, fachowe kadry dla gospodarki, bezrobocie, wolontariat i demokratyczne zaangażowanie Europejczyków. Projekt nakierowany jest na długotrwałą współpracę tematyczną i stanowi dobrą podstawę dla przyszłych inicjatyw i działań wzmacniających tożsamość europejską.

Warsztaty tematyczne realizowane w poszczególnych miastach partnerskich są szczególnie cenne dla społeczności lokalnych i stanowią wartość ponadlokalną na miarę problematyki podejmowanej w Parlamencie Europejskim. Istotnym w całym projekcie jest duży udział młodych ludzi w rozważaniach dotyczących tematyki osiągnięć UE i kosztów rezygnacji z kontynuacji budowania wspólnych wartości Zjednoczonej Europy. Projekt z jego tematyką ma pozytywny wpływ na promowanie obywatelstwa europejskiego, tożsamości europejskiej i poprawy warunków dla demokratycznego uczestnictwa obywatelskiego na szczeblu unijnym. 

Podczas spotkania delegaci uzgodnili wspólnie program międzynarodowej współpracy w 2018 roku - głównie w zakresie wymian młodzieży szkolnej i udziału w lokalnych wydarzeniach. W przyszłym roku przypada również jubileusz 15-lecia partnerstwa pomiędzy Hude i Nowym Miastem Lubawskim, którego uroczystości planowane są na początek lipca.

W programie międzynarodowego spotkania w ramach projektu "Dokąd zmierzasz Europo...?" były także uroczystości jubileuszu 15-lecia partnerstwa między społecznościami Hude i Fiume Veneto. Uczestnicy spotkania mięli również okazję zwiedzić Niemiecki Dom Emigranta, wyróżniony jako Europejskie Muzeum roku 2007, gdzie zwiedzający podążają śladami ponad siedmiu milionów ludzi, którzy wyprawili się z Bremerhaven na drugą stronę Atlantyku.

 

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 14 listopad 2017 14:36

Najnowsze od Super User

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook