Polish English French German Italian Lithuanian
Loading...

Hude 09-13.11.2017

Debata publiczna nad przyszłością Europy

Czwartek, 09.11.2017

do 16.00 Przybycie delegacji do Hude

17.00 Powitanie delegacji, przedstawienie uczestników spotkania i szczegółów programu spotkania

Piątek, 10.11.2017

10:00 - 13:00 Powitanie przez Burmistrza Hude, otwarcie warsztatów tematycznych - "Budowanie przyszłości Unii Europejskiej", Wykład naukowca z Wyższej Szkoły JADE w Oldenburgu,

14:00 - 17:00 Kontynuacja warsztatów tematycznych prowadzonych przez Burmistrza Hude - dyskusja uczestników warsztatów nad problematyką kreowania przyszłości Unii Europejskiej w szczególności przez młode pokolenie Obywateli Europy.

Wyniki: Opracowanie modelu postępowania samorządów w kwestii poprawy frekwencji mieszkańców w wyborach krajowych i europejskich.  Wypracowanie podstaw dla przyszłych inicjatyw i działań między uczestniczącymi miastami, związanych z przedmiotem wspólnego zainteresowania przyszłością Europy.

Sobota, 11.11.2017

10:00 - 13:00 Jakiej Europy chcą jej mieszkańcy? - wymiana doświadczeń partnerów w kwestii dotychczasowych osiągnięć Unii Europejskiej oraz jej szans i zagrożeń w zglobalizowanym świecie.

16:00 - 19:00 Otwarta debata publiczna z udziałem młodzieży, dorosłych, grup zawodowych, organizacji pozarządowych itp. na temat większego zaangażowania młodego pokolenia w kreowaniu przyszłości UE. Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczestników debaty.

Wyniki: Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak lokalnie budować społeczną, ekonomiczną i polityczną spójność Unii Europejskiej?, jakie są uniwersalne mechanizmy wzmocnienia wymiaru europejskiego procesu decyzyjnego w społecznościach lokalnych i uczestnictwa obywatelskiego w przyszłości UE? Badania ankietowe postaw obywatelskich.

Niedziela, 12.11.2017

Od 10:00 do 13:00 Podsumowanie przebiegu debaty, analiza czynników mających wpływ na poparcie, kwestionowanie lub obojętność społeczną wobec osiągnięć Unii Europejskiej - na podstawie badania ankietowego

Od 15:00 do 18:00 Ustalenie planu współpracy sieci miast partnerskich na 2018 rok - wspólne projekty i inicjatywy, wymiany młodzieżowe, wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne.

Wyniki: Opracowanie modelu odpowiedzialności społecznej za przyszłość Europy, zwiększenia udziału obywateli w życiu demokratycznym i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu bardziej demokratycznej Unii - doświadczenia miast partnerskich.

Poniedziałek, 13.11.2017

10:00 Podsumowanie wyników debaty o stygmatyzacji imigrantów i budowaniu dialogu międzykulturowego mniejszości narodowych i etnicznych

12:00 Konferencja prasowa, po południu odjazd delegacji

Wyniki: opracowanie uniwersalnego modelu czynników mających pozytywny wpływ na poziom zaangażowania społeczności lokalnych w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej.

Ostatnio zmienianywtorek, 27 wrzesień 2016 09:33

Najnowsze od Super User

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook